vredesschaak metapontum

DE BETEKENIS VAN HET SPEL
DE FILOSOFIE

vredesschaak wijze metapontum

Rubriek
BETEKENIS / FILOSOFIE


Het ontstaan van Metapontum

Filosoof van de vrede

Het Metapontum-spel is ontwikkeld door docent filosofie Hans Theo Frenkel. Frenkel doceerde in de jaren '70 hindoefilosofie aan de Universiteit van New York te Albany, toen het idee voor Metapontum - wat 'brug naar de overkant' betekent - ontstond.

Onwerkbare tegenstellingen

Het was de tijd van de Koude Oorlog tussen Oost en West (communisme versus kapitalisme). Amerika was verwikkeld in de Vietnam-oorlog, welke het leven kostte aan vele jonge mannen die werden ingezet als soldaat in een onwinbaar conflict.

Oorlogen en slachtoffers

Het explosieve onderwerp van de Vietnamese oorlogsslachtoffers en de bootvluchtelingen die door beide strijdende machten zonder genade werden afgeslacht en de clandestiene oorlogen in Midden Amerika zoals El Salvador, vormde uiteindelijk de drijfveer voor Frenkel om hiervoor een oplossing te bedenken.

Schaken tegen de regels

De daadwerkelijke aanzet tot het nieuwe spel werd toevallig gegeven bij een vriend. Frenkel zag een schaakspel staan, maar het stond verkeerd opgesteld, met een zwart veld rechtsonder in de hoek. Maar in deze opstelling mag men officieel niet schaken. Het is heel eenvoudig om de stukken met de hand te verwijderen van het bord en deze opnieuw in de juiste opstelling te plaatsen, alvorens men begint te spelen. Volgens internationale schaakregels is dit echter niet toegestaan, hoewel het in de praktijk toch gebeurt. Dit 'sjoemelen' werd door Frenkel als analoog gezien aan het politieke gesjoemel om een verkeerd uitgepakt beleid achteraf bij te draaien via een onfatsoenlijke manier. Frenkel echter, wilde de stukken op de juiste plek zetten met behulp van hun (legitieme) zetmogelijkheden, maar dat liep spaak na de 15e zet. Het liep vast op het probleem dat de pionnen alleen maar rechtdoor kunnen en niet naar links of rechts zonder elkaar te slaan. De pionnen komen dus lijnrecht tegenover elkaar te staan en het spel staat vast. De koningen, koninginnen, lopers, paarden en torens kunnen echter moeiteloos naar hun juiste positie met hun toegestane zetten en dus alle moeilijkheden ontkomen.

Honingraatstructuur: Eureka!

Wandelend in een tuin overpeinsde Frenkel de analogie tussen het schaakprobleem en de oorlogspolitiek waarin de bevolking, de pionnen, gedupeerd worden en de leiders zich beveiligen. Opeens viel zijn oog op een holle boom met daarin een honingraat en hij keek toen aandachtig naar de zeshoekige vakjes. Frenkel was gefascineerd door de vredige en harmonieuze manier van samenwerken door de bijen. Hier zouden mensen een voorbeeld aan kunnen nemen. Of zijn mensen dan minder intelligent dan bijen, vroeg hij zich af?

Zeskantige velden

Door het vervaardigen van een spelbord met 64 zeshoekige vlakken kon het probleem van vastlopende pionnen worden opgelost. De pionnen hebben nu de mogelijkheid om schuin links en rechts vooruit te gaan, elkaar ontwijkend, om zo de overkant te bereiken.

Oplossing schaakparadox

Het nieuwe spelbord gaf echter ook problemen. Frenkel moest afwijken van het twee-kleuren-bord. Een bord met zeshoekige vlakken dient een derde kleur in zich op te nemen anders zouden gelijk gekleurde vakken aan elkaar kunnen grenzen en daarmee zou het spel onspeelbaar zijn. Frenkel wilde echter zoveel mogelijk schaakregels handhaven en tegelijkertijd wilde hij de oorlogsmentaliteit van schaken omkeren. Frenkel draaide de schaakregels om en dát verschafte de nodige striktheid zonder oorlogsdenken of willekeur. De 5000 jaar oude door schakers genegeerde schaakparadox was opgelost.

Wat blijft behouden van schaak in Metapontum?:

  1. de 64 velden
  2. de 32 stukken
  3. de bewegingen van de stukken
  4. het om beurten zetten
  5. de sociale structuur
  6. de indeling, hiërarchie, rangorde
  7. het tactisch, strategisch en isometrisch denken
  8. aangepaste rokadezet
  9. promotie der pionnen
vredesschaak wijze metapontum metapontum metapontum
Top | Nederlandse versie Metapontum Begin Homepage in English | Sitemap Bijgewerkt 08-08-2009 | Volgende pagina
wijze